Nieuwsbrief januari

Separations Analytical Instruments B.V. Nieuwsbrief januari 2022

Beste,

 

Waarneming of perceptie is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van (zintuiglijke) informatie. Hiervan zijn verschillende vormen, zintuigelijke waarneming, hogere waarneming, bewuste en onbewuste waarneming en sociale perceptie.

We nemen eigenlijk enkel contrasten, verhoudingen en veranderingen waar. Met contrasten worden verschillen tussen twee tegenstellingen bedoeld, zoals licht en donker. Verhoudingen zijn bijvoorbeeld de grootte van een voorwerp of een bepaalde afstand. Met veranderingen kun je denken aan een beweging of een verandering van kleur. Daarnaast nemen we enkel waar wat voor ons van belang is en dit betekent dat de werkelijkheid voor iedereen anders is. We zien de wereld zoals we hem willen zien. Dit heeft te maken met onze achtergrond, opvattingen, normen en waarden, want hierdoor hechten we onze eigen betekenis aan prikkels die we binnenkrijgen.

Ook binnen de LC gebruiken we waarnemingen in de vorm van detectie. Hiervoor gebruiken we dus een detector. De detector is in een chromatografie systeem het onderdeel dat de mobiele fase die van de kolom afkomt monitort en een signaal afgeeft dat verandert wanneer er een component van het te analyseren mengsel passeert. Een grafiek waarin detector respons wordt uitgezet tegen de tijd wordt een chromatogram genoemd.

 

Mocht u, naar aanleiding van onze nieuwsbrieven vragen hebben, neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.


Met vriendelijke groet,

 

Team Separations Analytical Instruments B.V.

Marc, Sandra, Martijn & Martijn

 

Detectoren

De ideale detector heeft de volgende eigenschappen:

-          Grote gevoeligheid voor veel verschillende componenten

-          Goede stabiliteit en reproduceerbaarheid

-          Een verband tussen respons en concentratie dat voldoet aan een
           bekende wiskundige functie, bij voorkeur een eerstegraads vergelijking
           (rechte lijn) met een zo hoog mogelijke richtingscoëfficiënt en waarvan
           de as afsnede dicht bij nul ligt.

-          Een groot temperatuurgebied waarin de detector probleemloos werkt

-          Een korte responstijd onafhankelijk van de flow

-          Een hoge betrouwbaarheid en gemakkelijk te bedienen in de handen van
            niet-ervaren gebruikers

-          Vergelijkbaar respons voor alle monsters of anders een hoge
           voorspelbaarheid van het signaal

-          Niet-destructief ten opzichte van het monster

In werkelijkheid zal geen enkele detector kunnen voldoen aan al deze voorwaarden. Daarom zijn er verschillende typen detectors voor verschillende toepassingen ontwikkeld.

Specifieke detectoren zijn:

-          MS

-          UV-VIS (fiber optic)

-          PDA

-          Fluorescentie

Bulk detectoren zijn:

-          Conductiviteit

-          Brekingsindex

-          Elektrochemisch

-          Light Scattering

-          Viscometrisch

Overige detectoren zijn:

-          Infrarood

-          ELSD

-          Chiraal

-          PAD

Met uitzondering van infrarood en chiraal zijn wij in staat om deze detectoren te leveren van Knauer, Shodex, Microsaic, Shimadzu, Sciex, Wyatt en Tosoh

Back to the newsoverview